Achiziţii publice.

Consultanță cu privire la respectarea legislației române, asistență cu ocazia elaborării documentației de atribuire de către autoritatea contractantă

Redactarea anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire, verificarea eligibilității ofertanților

Asistență și/sau reprezentare juridică in cadrul procedurii administrativ-jurisdicționale derulate în fața CNSC si asistență și/sau reprezentare juridică în cadrul litigiilor de orice tip generate de atribuirea/ încheierea/ executarea/ încetarea contractelor de achiziție publică

Negocierea/redactarea contractelor de achiziție publică și asistență în vederea implementării contractelor de achiziție publică;

Opinii legale în legătura cu orice aspect privind achizițiile publice;