Corporate

Consultanţă şi asistenţă juridică privind înfiinţarea de:
Societăţi comerciale sau orice alte entităţi (Oganizaţii non-profit -asociaţii, fundaţii etc.).

Consultanţă şi asistenţă juridică referitoare la organizarea și funcţionarea societăţilor comerciale şi organizaţiilor;
Elaborarea regulamentului de organizare și funcţionare;
Asistenţă la şedințele organelor statutare;
Proceduri de modificare a actelor constitutive;

Consultanţă şi asistenţă juridică privind modificările care intervin în activităţiile societăţilor comerciale şi organizaţiilor;
Mărirea/reducerea capitalului social;
Fuziuni, divizări, transformări;
Achiziţia unui agent economic sau a activelor unui agent economic.

Consultanţă şi asistenţă juridică privind constituirea asociaţiilor profesionale:
Elaborarea actelor constitutive
Derularea procedurilor şi a formalităţilor privind înfiinţarea şi înregistrarea asociaţiilor profesionale

Consultanţă şi asistenţă juridică privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor profesionale:
Elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare,
Asistenţă la şedinţele organelor de conducere ale asociaţiilor profesionale,
Proceduri de modificare şi completare a actelor constitutive,

Redactarea, negocierea şi asigurarea de asistenţă de specialitate cu ocazia încheierii contractelor comerciale de orice fel (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuţie, joint-venture, împrumut, comodat, mandat, gaj, ipotecă, cesiuni)

Consultanţă şi opinii legale cu privire la orice aspecte de drept societar;