Drept civil

Consultanţă juridică, negocieri, concilieri directe, asistare si/sau reprezentare în faţa instanţei de judecată sau a oricarei instituţii, notar public, persoană fizică sau juridică în: acţiuni privind orice tip de contract (incluzând donaţie, vânzare cumpărare, închiriere, comodat, împrumut, întreţinere, etc.), cereri în materia exproprierii/intermedieri în vanzarea, cumpararea sau inchirierea de bunuri mobiliare sau imobiliare, tranzacţii, redactări contracte, redactări cereri de chemare în judecată, notificări, întâmpinări, cereri reconvenţionale, orice alte cereri sau acţiuni în justiţie, acţiuni în revendicare, acţiuni privind dobândirea dreptului de proprietate, acţiuni în simulaţie, acţiuni privind nulitatea actelor, acţiuni în granituire, acţiuni privind ieşirea din indiviziune, acţiuni privind dreptul de servitute, acţiuni posesorii, acţiuni privind rezoluţiunea sau rezilierea contractelor, acţiuni de partaj, succesiuni, moştenire, acţiuni privind raspunderea contractuală sau delictuală, somaţii de plată sau recuperări de creanţe, măsuri asiguratorii, evacuări, contestaţii la executare sau alte acţiuni privind executarea silită, recunoaşterea hotărârilor străine pe teritoriul Romaniei, etc.).