Drept fiscal, financiar si bancar

Due diligences, asistență la fuziuni și achiziții;

Opinii Legale; Acordarea de consultanță privind activitatea bancara

Asistență juridică in procesul de lansare de noi produse și servicii;

Asistență la implementarea unor acte normative noi în domeniu;

Asistență operațională;

Redactarea și/sau adaptarea contractelor bancare la modificările legislative în materie

Externalizare activitate avizare documentație juridică aferentă creditelor ipotecare și imobiliare;

Asigurare relație cu birouri notari publici pentru formalități aferente