Dreptul muncii

Consultanță și asistență juridică privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor individuale de muncă și a contractelor colective de muncă.

Redactare regulamente de ordine interioară, fișe de post și oricăror documente de organizare și funcționare în cadrul societăților.

Medierea conflictelor de muncă

Consultanță și asistare juridică privind aplicarea și/sau contestarea sancțiunilor disciplinare.

Opinii legale în legatură cu orice aspect privind dreptul muncii;