Litigii şi recuperări debite şi
executări silite.

Consultanță juridică cu privire la modalitățile de recuperare a debitelor; analiza debitului, evaluarea șanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare;

Asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor în acțiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor din orice domeniu al dreptului

Redactarea tuturor înscrisurilor și actelor necesare procedurilor acțiunilor în instanță, participarea la administrarea de expertize judiciare și extrajudiciare necesare recuperării debitului;

Servicii de negociere și tranzacționare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clienților în proceduri de conciliere directă sau mediere;

Desfășurarea de proiecte de recuperări a unui volum mare de debite;

Asistență juridică și reprezentare în toate procedurile de executare silită, asistență juridică în alegerea executorilor judecătorești, reprezentarea în vederea efectuării formalităților necesare în fața birourilor de executori judecătorești, negocierea onorariilor, participarea alături de executor la desfășurarea procedurilor de executare silită mobiliară ori imobiliară;

Asistență juridică și reprezentare în contestații la executare, validare poprire și în orice acțiune judiciară în legatură cu executarea silită;

Asistență juridică în executări silite internaționale, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor pentru recunoașterea hotărârilor judecătorești pronunțate în străinătate;

Asistență Juridică în Soluționarea Diferendelor

Consultanță juridică cu privire la strategiile de abordare a diferendelor, posibile ori existente, evaluări câștig/riscuri, asistență clientului în deciziile de pornire a unui proces, evaluări costuri, alegere proceduri de acționare;

Servicii de mediere, negociere și asistență în încheierea contractelor de tranzacție;

Asistență juridică în faza prelitigioasă, evalaurea probelor, asistență juridică în proceduri de asigurare de dovezi, administrarea de expertize extrajudiciare;

Evaluarea juridică a proceselor unei entități juridice;

Reprezentare în fața instanțelor judecătorești de toate gradele și în fața tribunalelor arbitrale, în toate domeniile de drept;

Asistență juridică și reprezentare în administrarea expertizelor judiciare ori a altor probatorii;

Redactarea tuturor înscrisurilor și actelor pe care le implică diferendul. Întocmire de strategii pentru evitarea celor mai des întâlnite litigii în activitatea clientului.